Tepelná čerpadla země-voda

Teplo obsažené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla využívá nepřímo. Získáváme skrze vhodný výměník tepla - zemní kolektor - a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Aby takový odběr tepla mohl dlouhodobě (každou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu.

Zemní kolektor pro získávání geotermálního tepla může být realizován dvěma způsoby. Buď jako horizontální, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, což je vhodné zejména pro menší topné výkony nebo jako vertikální, uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo „země-voda“ vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, který je uložen nízko pod povrchem země a v otopném období je ovlivňován nízkými teplotami okolí.

Tepelná čerpadla využívající geotermální teplo prostřednictvím zemního kolektoru se označují jako „země-voda“.

» Tepelná čerpadla země - Model E


Tepelná čerpadla země - Model E Pro využití geotermální energie Vám nabízíme kompaktní tepelná čerpadla HPBW-G nebo E ve standardní výkonové řadě od 7 do 41 kW. Tato tepelná čerpadla jsou vhodná pro vytápění všech typů objektů s doporučením použití zejména v chladnějších oblastech, případně v místech, kde nelze instalovat tepelná čerpadla vzduch-voda, např. z důvodu nedostatku místa nebo z důvodu narušení vzhledu budovy. Jsou velmi tichá, výkonná a díky vysoké výstupní teplotě až 65 °C jsou tato tepelná čerpadla ideální i pro otopné soustavy se standardními radiátory.

» Tepelná čerpadla země - voda Model B


Tepelná čerpadla země - voda Model B Tepelné čerpadlo HP3BW model B se díky svému technickému řešení, které klade minimální nároky na prostor, kvalitnímu způsobu řízení regulací SIEMENS a díky velice příznivé ceně, stalo jedním z nejvíce žádaných tepelných čerpadel typu země-voda. Tepelné čerpadlo země-voda je úsporný zdroj tepla v kompaktním provedení s úplným řešením chladicího okruhu a s řídicím rozváděčem včetně ovládání.

» Tepelná čerpadla země - voda Model PT


Tepelná čerpadla země - voda Model PT Nabízíme Vám zcela unikátní typ tepelného čerpadla země-voda ve výkonu 7 a 11 kW s předávací akumulační stanicí tepla o objemu 600 l. S tímto kompaktním řešením dosahujeme výstupní teploty vody až 80°C a zároveň také dochází ke zvýšení topného faktoru systému až o 20%. Ohřev teplé užitkové vody probíhá průtokem v protiproudém výměníku tepla, který se rozkládá po celé výšce nádoby. Zařízení umožňuje jednoduché připojení slunečních kolektorů, kotle na tuhá paliva, plynového kotle, elektrické přímotopné spirály, případně jiného zdroje tepla. Řízení a ovládání těchto zdrojů tepla zajišťuje regulace Siemens.