Tepelná čerpadla vzduch-voda

Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu, označovaná jako „vzduch-voda“, tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo, výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.

Teplota vzduchu se v průběhu otopného období mění ve značném rozmezí. V souvislosti s tím se mění i topný výkon a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách vzduchu topný výkon i topný faktor klesá. U moderních tepelných čerpadel ale není zhoršení energetických parametrů výrazné. Tepelná čerpadla PZP pracují efektivně a spolehlivě do teploty okolního vzduchu až –25 °C při teplotě topného média 40/35 °C.

Vzhledem k tomu, že délka období s extrémně nízkými teplotami vzduchu je v porovnání s délkou otopného období poměrně krátká, není význam „studeného“ období na spotřebu energie pro vytápění podstatný. Přitom negativní vliv tohoto období je zcela eliminován funkcí čerpadla v podstatně delším "teplém" období na začátku a konci topné sezóny.

» Tepelná čerpadla vzduch-voda│Split systém


Tepelná čerpadla vzduch-voda│Split systém Tepelná čerpadla využívající jako zdroj energie okolní vzduch patří k nejprodávanějším typům čerpadel vyráběných společností PZP KOMPLET a.s. Charakterizuje je jednoduchá instalace, příznivá cena a univerzální použití pro vytápění, klimatizaci, celoroční přípravu teplé vody, ale například i pro ohřev vody v bazénu. Tepelné čerpadlo HPAW SPLIT systém s venkovní jednotkou je použitelné pro všechny typy objektů, z hlediska otopné soustavy je naprosto univerzální. Tepelná čerpadla HPAW se skládají ze dvou částí, které jsou mezi sebou technicky propojeny.

» Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX


Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX Kompaktní tepelné čerpadlo AWX využívá jako zdroj energie venkovní vzduch. Po technické stránce patří ke špičce mezi tepelnými čerpadly vzduch-voda. Charakterizuje ho velmi jednoduchá instalace, příznivá cena a univerzální použití pro ekologické vytápění, celoroční ohřev teplé užitkové vody, případně ohřev vody v bazénu s velmi efektivním provozem až do venkovní teploty −25 °C.

» Tepelná čerpadla vzduch-vzduch │Split systémy pro teplovzdušné vytápění


Tepelná čerpadla vzduch-vzduch │Split systémy pro teplovzdušné vytápění Zcela ojedinělý sortiment představují tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch HPAA. Tato čerpadla čerpají přírodní teplo z okolního vzduchu a vyprodukované teplo předávají cirkulací vzduchu ve vnitřním, vytápěném prostoru. Jsou vhodná především pro průmyslová použití ve velkoobjemových prostorech a pro haly s vysokými stropy, kde lze předpokládat značné finanční nároky na zajištění optimální teploty, například pomocí plynového nebo elektrického vytápění.