Solární systémy

Solární systémy Sluneční záření je ideální zdroj energie na ohřev úžitkové vody (dále jen TUV), bazénu a přitápění. Dobře navržený solární systém využívá až 1 100 kWh dopadající energie a je schopen ušetřit až 75 % ročních nákladů na přípravu TUV. Nejvyšší účinnosti samozřemě dosahuje v období letních měsíců, avšak i v zimě za dobrého počasí dokáže vodu předehřát, a tedy opět ušetříme, protože neohříváme vodu z 10°C (běžná teplota vody, přicházející z „řádu“ je 7–10°C) na 60°C (běžná teplota vody, kterou používáme v domácnosti), ale z 35°C na 60°C což je rozdíl. Návratnost investic za solární systém je ve většině případů udávána do 14 let.