Tepelná čerpadla vzduch - voda Split

Tepelná čerpadla vzduch - voda Split Technickým unikátem na trhu tepelných čerpadel v evropském měřítku je po dlouhá léta tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda SPLIT systém s venkovním výparníkem. Jeho technické řešení bylo několikrát oceněno prestižními cenami a design tohoto tepelného čerpadla byl oceněn v mezinárodní soutěži dvěma křišťálovými jehlany za „Vynikající výrobek roku 2007“ a „Ekologický design“. Technicky tento výrobek procházel dlouholetým vývojem a dá se říci, že jeho technické parametry, funkčnost a spolehlivost mají velmi úzkou vazbu na jeho design, který je navíc chráněn komunitárním průmyslovým vzorem v rámci celé Evropské unie.

Tepelné čerpadlo HP3AW SPLIT systém je úsporný zdroj tepla, který jako zdroj primární energie využívá venkovní vzduch. Dodává se ve třífázovém provedení s topnými výkony 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 18 / 22 / 30 a 36 kW.


Tepelné čerpadlo HP3AW SPLIT systém je vytápěcí / chladicí zařízení, které se skládá ze dvou dílů:

 • vnější díl – výparník tepelného čerpadla – instaluje se vně vytápěného objektu na volném prostranství takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení proudění vzduchu skrz výparník tepelného čerpadla a ke zpětné cirkulaci již ochlazeného vzduchu. Proudění vzduchu přes výparník zajišťuje axiální ultratichý ventilátor (ventilátory v případě zařízení s topným výkonem nad 12 kW). Součástí je rovněž expanzní ventil. Konstrukce venkovní jednotky je z materiálů odolných proti korozi, které dlouhodobě odolají všem vlivům venkovního prostředí.
 • vnitřní díl – umísťuje se do vhodného vnitřního prostoru, kde by teplota okolí neměla klesnout pod +5°C. Vnitřní díl obsahuje kompresor, nerezový deskový kondenzátor a další díly chladicího okruhu včetně elektrických rozvodů a řídicího systému tepelného čerpadla s ovládacím panelem.

Oba díly tepelného čerpadla se při montáži propojí chladivovým potrubím a potřebnou kabeláží. Umístění vnějšího i vnitřního dílu se volí tak, aby délka propojovacího potrubí nebyla pokud možno delší než 12 m.


Tepelné čerpadlo charakterizují následující vlastnosti:

 • v zimě topí – v létě chladí
 • snadná instalace
 • efektivní provoz až do venkovní teploty -25°C
 • vynikající technické parametry
 • vysoký energetický efekt
 • možnost celoročního využití (vytápění / chlazení, ohřev TV, ohřev bazénové vody)
 • velmi tichý provoz
 • inteligentní řídicí systém
 • bez nároků na údržbu a servis

Související soubory:

» Prospekt-Tepelná čerpadla s funkcí chlazení

» Projekční podklad-Tepelná čerpadla vzduch-voda HP AW