Podlahové vytápění

Podlahové vtopení bylo známé již Římanům v jejich vyhlášených lázních a dokonce bylo používáno i v obytných domech. Samozřejmě že tehdejší technologie a materiály se nedají srovnávat s těmi dnešními, ale důvody používání podlahového topení byly stejné jako dnes a to je zejména pohodlí a komfort, který podlahový vytápění zaručuje.Podlahové topení - výhody

Podlahové topení Hlavní výhodou podlahového topení je možná úspora finančních prostředků, protože při ohřevu vody pro podlahové vytápění není nutné vynaložit tolik energie. Teplota vody v teplovodním podlahovém topení bývá nejčastěji navrhována na cca 20-30 C oproti konvekčnímu vytápění, kdy je třeba cca 70-80 C. U podlahového topení tak vznikají menší tepelné ztráty zaviněné výrobou a přenosem energie.

Efektivita podlahového topení i s ohledem na kvalitu bydlení je vyšší a přenos tepla není založen na cirkulaci vzduchu jako je tomu u konvekčního vytápění. Podlahové topení je tedy vhodnější pro alergiky. Přenos tepla je také efektivnější a rozložení tepla v místnosti je pro člověka příjemnější.

Pokud se chystáte použít podlahové topení při výstavbě Vašeho rodinného domu, je třeba na to pamatovat již při plánování a projektování stavby a přizpůsobit tomu projekt vašeho rodinného domu. Podlahové topení potřebuje, aby tepelná izolace měla větší tepelný odpor a odpovídala tomu i skladba podlahy.

Pokud se chystáte použít podlahové topení při výstavbě Vašeho rodinného domu, je třeba na to pamatovat již při plánování a projektování stavby a přizpůsobit tomu projekt vašeho rodinného domu. Podlahové topení potřebuje, aby tepelná izolace měla větší tepelný odpor a odpovídala tomu i skladba podlahy.

Anhydritové lité podlahy jsou pro podlahové topení skvělou volbou, protože se rovnoměrně prohřívají a mají minimální roztažnost. Zároveň velmi dobře vedou teplo.